aktualita7

Dětem z Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol se opět dostane kvalitnější péče

17.4.2014

Jako již tradičně i o letošních Vánocích pořádala Nadace Pražské děti charitativní sbírku pro Kliniku dětské hematologie a onkologie FN Motol. Pražané a návštěvníci vánočních trhů přímo na Staroměstském náměstí či programů pořádaných nadací v parku za Staroměstskou radnicí tak měli možnost přispět o Vánocích těm nejpotřebnějším – těžce nemocným dětem. V průběhu tradičních vánočních projektů organizovaných nadací jako jsou „Ježíškova pošta“ pro děti z dětského domova či „Betlémské světlo“, si tak návštěvníci užívali kouzelnou vánoční atmosféru a za zvuku koled přispívali dětem do pokladniček. A ty se viditelně plnily!
 
Když už bylo období svátků nenávratně pryč, bylo načase pokladničky odpečetit a zjistit tak, jakou konečnou částku se podařilo vybrat. A zjištění to bylo skutečně velmi příjemné. Během Vánoc se vybralo úžasných téměř 230 000 korun. Tuto sumu Nadace Pražské děti spojila s částkou vybranou o Vánocích roku 2012, kdy se vybralo necelých 150 000 korun. A aby se tato krásná cifra zakulatila, přidala nadace přes 20 tisíc korun z vlastních prostředků, a tak k dětem z Kliniky dětské hematologie a onkologie mohlo putovat neuvěřitelných 400 000 korun.
 
Dárkový šek na tuto krásnou sumu předal předseda správní rady Nadace Pražské děti Daniel Hodek přednostovi kliniky prof. MUDr. Janu Starému DrSc. a vybrané peníze tak zakončily svou pomyslnou pouť od Pražanů a návštěvníků vánoční Prahy k nemocným dětem.
 
Od roku 2000 tak již získala FN Motol ze sbírek pořádaných nadací a vlastních prostředků nadace už celkem 5,5 milionu korun na zkvalitnění péče o dětské pacienty a nákup životně důležitých monitorovacích a dalších přístrojů pro Kliniku dětské hematologie a onkologie. Takto darované peníze jsou tedy každoročně nejen krásným, ale především nesmírně potřebným vánočním dárkem Pražanů a všech návštěvníků vánočního Staroměstského náměstí vážně nemocným dětem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.