Základní informace o Nadaci Pražské děti

Nadace Pražské děti působí již 30 let v oblasti péče o školní a mimoškolní aktivity dětí školního a předškolního věku.  V současné době je její hlavní náplní činnosti především organizování pestrých kulturních či sportovních programů pro děti ze základních škol a mateřských školek. Nadace nejen zajišťuje, ale také finančně podporuje mnoho dalších rozmanitých akcí určených našim nejmenším. Nejrozsáhlejší z nich je sportovní projekt „V Praze naučíme děti sportovat“, díky kterému mohlo zcela zdarma sportovat ve školním roce 2022/2023 více než 7000 dětí z mateřských a základních škol z Prahy. Tento projekt již desátým rokem uskutečňuje Nadace Pražské děti ve spolupráci se spolkem Beachclub Strahov. Nadace v něm nabízí dětem z centra města sportovní vyžití, ve formě tzv. pískování (beachvolejbal pro děti), bruslení, plavání, tenisu a squashe, a to vše včetně trenérů, sportovních pomůcek a dopravy zcela zdarma.

Naše nadace také pravidelně finančně podporuje mateřské a základní školy v Praze 1. Spolupracujeme s chráněnou dílnou a staráme se rovněž o děti z dětského domova v Krásné Lípě. Spoluorganizujeme letní příměstský tábor mladých hasičů a rovněž pořádáme vlastní letní sportovní kempy pro děti. V neposlední řadě již 20 let organizujeme charitativní sbírku pro Kliniku dětské onkologie a hematologie FN Motol. Od roku 2000 pro kliniku získala nadace ze sbírek a sama věnovala více než 7 milionů korun na zkvalitnění péče o dětské pacienty. Nadace Pražské děti každoročně organizuje také další kulturní a vzdělávací programy pro děti a jejich rodiče.

Historie NPD

Nadaci založilo v v roce 1993 Sdružení pro obnovu a rozvoj řemeslných a uměleckých tradic a u jejích počátků stála také Základní škola Mikulandská a Město Polička. V této době bylo hlavním posláním nadace organizovat školy v přírodě na poličském hradě Svojanov. V roce 1995 přistoupila k nadaci Městská část Praha 1 a nadace rozšířila svoji činnost o zavádění řemeslných dílen do základních škol Prahy 1, o péči o mimoškolní činnost dětí a o podporu aktivit postižených dětí. Městská část Praha 1 se majoritní většinou na rozhodování nadace podílí od roku 1998, kdy se po transformaci nadace v souladu s novým Zákonem o nadacích a v souladu se Statutem nadace konstituoval systém volby členů správní rady tak, že Městská část Praha 1 má právo volit  8 svých zástupců za její členy.

Správní rada nadace v souladu s § 35, odst. 3 zákona č. 227/1997 Sb., rozhodla na svém zasedání dne 16. října 1998 o pokračování své existence jako nadace, a proto byl podán dne 28. prosince 1998 Krajskému obchodnímu soudu v Praze návrh na zápis Nadace Pražské děti do nadačního rejstříku.

V souvislosti s transformací nadace byl schválen upravený statut a zvolena nová správní a dozorčí rada. Na jednání Správní rady Nadace Pražské děti dne 17. prosince 1998 bylo rozhodnuto o připojení Havlíčkovy nadace k Nadaci Pražské děti.

Od roku 2004 byly nadací prostřednictvím vlastního rekreačního zařízení a nadačních příspěvků zajišťovány školy v přírodě a obdobné rekreační a sportovní pobyty dětí v Jizerských horách, na které nadace pravidelně přispívala nemalými finančními částkami. Nadace tak rozšířila svoji činnost především v oblasti péče o mimoškolní aktivity dětí. Přínos nadace se tak stal pro pražské děti, především školního a předškolního věku, nesporným.

Den zápisu nadace

Nadace Pražské děti byla zapsána do nadačního rejstříku, vedeného u Krajského obchodního soudu v Praze v oddílu N, vložce č. 229 dne 15. dubna 1999.

Adresa: Truhlářská 17, 110 00 Praha 1

Fax: +420 222 312 991

Email: prazske.deti@seznam.cz

Web: www.prazske-deti.cz , www.prazskedeti.info

IČ: 62935691

DIČ: CZ62935691

Bankovní spojení: Číslo účtu: 86-8971070227/0100. Komerční banka, a.s. Pobočka Praha 5.

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.