Více o projektu „Naučíme děti plavat, bruslit a sportovat“ orientovaného na děti z MŠ a ZŠ Prahy 1.

Obsah projektu „Naučíme děti plavat, bruslit a sportovat“. Obsahem projektu je organizace a řízení činnosti podporující pohybový vývoj dětí.

Základní pohybové dovednosti, které by měly děti zvládnout bez speciální přípravy, jsou běh, plavání a bruslení. Proto jsme se zaměřili na nabídku těchto pohybových aktivit tak, aby malé děti získaly základní pohybové návyky, u větších dětí se zaměřujeme na jejich rozvoj.

Do projektu se zapojují všechny základní a mateřské školy zřízení MČ Praha 1. Projet má naučit děti sportovat. Motto projektu je „Praha 1 naučí děti plavat, bruslit a sportovat aneb „děti z Prahy 1 v pohybu“.

Všechny aktivity jsou zdarma a každý učitel si sám může najít aktivity, které vyhovují možnostem třídy. Interaktivní Kalendář na webu www.prazskedeti.info nabízí zájemci volné termíny. Na vybrané sportoviště je na základě požadavku učitele vypraven autobus.

Lektorský tým. Tým je tvořen trenéry s odbornou licencí v každém sportu a se zkušeností s prací s dětmi. Učitelé se nemusí do činností zapojit, děti na sportoviště jen doprovází a dozorují. Aktivita Beach (plážových) sportů není vázána na počet lekcí – nejedná se o výukový program, objednává se termín samostatně. Aktivita Bruslení je výukový program, objednávají se VŽDY 2 termíny společně (najednou). Aktivita Plavání je výukový program, objednávají se VŽDY 3 termíny společně. Na vybrané aktivity – bruslení je možná výpůjčka sportovního nářadí (brusle). Bez ochranné helmy (stačí cyklistická) a rukavic (stačí běžné) není možné děti pustit na led. Na plavání musí mít děti vlastní plavky (koupací čepice není povinná). V pilotním režimu testujeme aktivitu TENIS od dubna 2017. Její vyhodnocení budeme realizovat v polovině roku 2018.

Projektová činnost je zatím výlučně zaměřena na děti z MČ Praha 1. Počty podpořených dětí z MČ Praha 1 od ledna 2016 do prosince 2017 zobrazuje tabulka níže, pro srovnání je vložena tabulka z předchozího roku:

Počet dětí projektu za školní rok 2015

aktivita

počet akcí

počet dětí/akce (průměr)

počet dětí celkem školní rok 2015 bez koeficientu

koeficient

100% zásah počet dětí v projektu

pískování

103

38

3914

1

3914

plavání

34

35

1190

3/3termíny

396

bruslení kobra

12

72

864

2/2 termíny

432

bruslení Franišek

17

25

425

2/2 termíny

212

Celkem

166

————–

——————

4954

 

Počet dětí projektu za školní rok 2016

aktivita

počet akcí

počet dětí/akce (průměr)

počet dětí celkem školní rok 2016 bez koeficientu

koeficient

100% zásah počet dětí v projektu

pískování

76

45

1

3420

plavání

85

35

2975

3/3termíny

991

bruslení Kobra a František

23

65

1496

2/2 termíny

748

Celkem

184

————–

——————

5159

 

Počet dětí projektu za školní rok 2017

aktivita

počet akcí

počet dětí/akce (průměr)

počet dětí celkem školní rok 2017 bez koeficientu

koeficient

100% zásah počet dětí v projektu

pískování

108

38

4104

1

4104

plavání

16

30

480

3/3termíny

160

bruslení obra

12

72

864

2/2 termíny

432

bruslení František

17

25

425

2/2 termíny

212

Tenis Masná a LTC Praha

22

25

550

1

550

Celkem

175

————–

——————

5458

* Koeficient je přepočítací index, který ukazuje počet skutečných dětí s unikátním zásahem. Znamená jediné, plavání je tříhodinový kurs, proto je zásah dělen třemi termíny, Bruslení je dvouhodinový kurs, proto je zásah dělen dvěma termíny.

Z tabulky vyplývá, že za rok 2017 (10 školních měsíců) jsme zorganizovali 175 akcí, celkově se projekt týká přes 5000 dětí v unikátním zásahu, plavání. Bruslení a pískování. Některé z 5000 dětí se mohly účastnit s velkou pravděpodobností všech tří aktivit.

Proti roku 2016 jsme navýšili počet pískování o 1/3, ale po dohodě se školami důsledně dodržovali přítomnost dvou tříd, tedy, průměrný počet dětí na akci pískování je p 25% vyšší než v roce 2016.

Naopak v roce 2017 byla nově do projektu zařazena aktivita „Tenis“ – zejména MŠ tuto aktivitu velmi uvítaly.

 

O habituální verifikaci:

Ve vývojové pediatrii odborně nazývaný jako „Habituální proces pohybu“, založený na bipediální vertifikaci.

„Habituální vertifikace – proces pohybu“ definuje proces vývoje pohybu člověka. Vertifikace = vzpřimování, začíná v 8 měsíci a dokončuje se chůzi v 10 – 15 měsíci života. Batole začíná objevovat svět, běhá, zkoumá a vytváří si pohybové návyky, postupně získává složitější pohybové dovednosti. Už tříleté děti MŠ mohou hravou formou rozvíjet své pohybové návyky. Kotrmelce, překážky, opičí dráha. Přidáme-li k tomu písek, je vyhráno. Core dovednosti projektu – základní dovednosti pak doplňuje plavání a bruslení a tenisová abeceda u dětí z posledních ročníků MŠ a u dětí z 1. – 3. tříd ZŠ…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.