Základní informace o Nadaci Pražské děti

Nadaci Pražské děti založilo Sdružení pro obnovu a rozvoj řemeslných a uměleckých tradic (SPOR) spolu s městem Poličkou a ZŠ Mikulandská v roce 1993. V této době bylo hlavním posláním nadace organizovat školy v přírodě na poličském hradě Svojanov. V roce 1995 přistoupila k nadaci Městská část Praha 1 a nadace rozšířila svoji činnost o zavádění řemeslných dílen do základních škol Prahy 1, o péči o mimoškolní činnost dětí a o podporu aktivit postižených dětí. Městská část Praha 1 se majoritním podílem na rozhodování nadace podílí nejpozději však od roku 1998, kdy se po transformaci nadace v souladu s novým Zákonem o nadacích a v souladu se Statutem nadace konstituoval systém volby členů správní rady tak, že Městská část Praha 1 volí 8 svých zástupců za její členy.

Správní rada nadace v souladu s § 35, odst. 3 zákona č. 227/1997 Sb., rozhodla na svém zasedání dne 16. října 1998 o pokračování své existence jako nadace, a proto byl podán dne 28. prosince 1998 Krajskému obchodnímu soudu v Praze návrh na zápis Nadace Pražské děti do nadačního rejstříku.

V souvislosti s transformací nadace byl schválen upravený statut a zvolena nová správní a dozorčí rada. Na jednání Správní rady Nadace Pražské děti dne 17. prosince 1998 bylo rozhodnuto o připojení Havlíčkovy nadace k Nadaci Pražské děti.

Od roku 2004 byly nadací prostřednictvím vlastního rekreačního zařízení a nadačních příspěvků zajišťovány školy v přírodě a obdobné rekreační a sportovní pobyty dětí v Jizerských horách, na které nadace pravidelně přispívala nemalými finančními částkami. Nadace tak rozšířila svoji činnost především v oblasti péče o mimoškolní aktivity dětí. Přínos nadace se tak stal pro pražské děti, především školního a předškolního věku, nesporným.

V současné době je naší hlavní náplní činnosti především organizování rozmanitých programů, ať již kulturních či sportovních, pro děti předškolního a školního věku tak, abychom smysluplně naplnili jejich volný čas. Organizujeme a také finančně podporujeme mnoho zajímavých projektů. V poslední době jsme se podíleli a podpořili např. charitativní výstavu „Příběhy pro Davídka“, výstavu „Radek Pilař dětem“, Matematika na dotek“. Dále také divadelní projekt za účasti dětí z Klokánku „Salomé“, koncert pro děti „Škola písničkou“, festival „Poupění Strýt Tyjátr 2014“, apod. Finančně pravidelně podporujeme mateřské a základní školy v Praze 1. Sponzorujeme také odměny pro soutěže mladých umělců. Spolupracujeme s chráněnou dílnou a zajišťujeme programy a staráme se o děti z dětského domova. Spolupracujeme na zajištění příměstského tábora mladých hasičů. Organizujeme i spoustu zajímavých sportovních akcí pro školáky i předškoláky. V neposlední řadě pravidelně přes 10 let organizujeme charitativní sbírku pro dětskou onkologii a hematologii FN Motol. Za tímto účelem jsme od roku 2000 předali celkem včetně dnešního daru již téměř pět a půl mil. korun z nasbíraných a vlastních prostředků.

 

Den zápisu nadace

Nadace Pražské děti byla zapsána do nadačního rejstříku, vedeného u Krajského obchodního soudu v Praze v oddílu N, vložce č. 229 dne 15. dubna 1999.

 

Adresa: Truhlářská 17, 110 00 Praha 1

Fax: +420 222 312 991

Email: prazske.deti@seznam.cz

Web: www.prazske-deti.cz , www.prazskedeti.info

IČ: 62935691

DIČ: CZ62935691

Bankovní spojení: Číslo účtu: 86-8971070227/0100. Komerční banka, a.s. Pobočka Praha 5.

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>