profil

Betlémské světlo

I letos si pražané mohli z parku za Staroměstskou radnicí odnést Betlémské světlo, a to jak ve vlastních lucerničkách, tak ve svíčce, kterou mohli získat od nadace zcela zdarma. Součástí této každoroční akce byl opět i kulturní program, který vytvářel příjemnou předvánoční atmosféru, a právě tu mnoho návštěvníků přišlo do centra Prahy nasát.  Nejvýznamnějším a váženým hostem tohoto adventního víkendového odpoledne byla bezpochyby kapela Spirituál kvintet. I přes intenzivní Pokračování textu

5P5C6014

Svatomartinské dary Nadace Pražské děti školám a školkám Prahy 1

Už tradičně letos na sv. Martina předávala Nadace Pražské děti šeky v hodnotě dvacet tisíc korun všem základním a mateřským školám v naší městské části. Slavnostního předání spojeného se svatomartinským obědem se zúčastnil předseda Správní rady Nadace a místostarosta MČ Praha 1 Daniel Hodek a členka Správní rady Nadace a radní MČ Praha 1 pro školství a spolky Eva Špačková. Ředitelky a ředitelé všech dvanácti škol v Praze 1 si převzali šeky v celkové hodnotě téměř čtvrt miliónu korun. Školy a mateřinky si z nich mohou zafinancovat vše, na co jim běžné prostředky nestačily. Díky Nadaci Pražské děti si mohou předškoláci i školáci v naší městské části mimo jiné vybírat po celý školní rok ze široké nabídky sportovních aktivit v době vyučování, vše samozřejmě zadarmo.

PLÁKÁT Betl světlo

Betlémské světlo a Ježíškova pošta

11.12.2017

Pražané si mohou Betlémské světlo odnést i se svíčkami, kromě jiných lokalit, i letos již tradičně ze Staroměstského náměstí. Betlémské světlo bude přineseno v neděli 17.12.2017 v cca 14 hodin do parku za Staroměstskou radnicí. Součástí této každoroční akce bude opět i kulturní program, ve kterém se od 13 do 16.30 hodin průběžně představí jednotlivé hudební soubory. Nejvýznamnějším a váženým hostem tohoto adventního víkendového odpoledne bude bezpochyby kapela Spirituál kvintet. Pokračování textu